219 Trung Kính


Project Description

 Chi tiết dự án:

Chủ đầu tư:   Công ty TNHH 19-12 Bắc Hà

Quy mô:  3 tầng hầm (6780 m2 / 1 TH) + 3 tòa tháp (1000 m2 / tháp)

Giá trị hợp đồng:   116,1 tỷ (móng tầng hầm) + 125,2 tỷ (phần thô) + 86,4 tỷ (hoàn thiện)

Thời gian hoàn thành:  tháng 7 năm 2017