Vinh Complex


Project Description

 Chi tiết dự án:

Chủ đầu tư:   Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Quy mô:   1 tầng hầm + 31 tầng nổi

Giá trị hợp đồng:  120,74 tỷ  (126 Nguyễn Sỹ Sách) + 165,6 tỷ (72 Lê Lợi)

Thời gian hoàn thành:   340 ngày