TÒA NHÀ 381 ĐỘI CẤN

Quy mô:   1 tầng trệt + 15 tầng nổi

Diện tích sàn điển hình:  522 m2

Đưa vào sử dụng:  tháng 10/2007

381 Doi Can

ornament-phan trang

 

249A THỤY KHUÊ

Quy mô:  1 tầng hầm + 22 tầng nổi

Diện tích sàn điển hình:  1400 m2

Đưa vào sử dụng:  tháng 8/2009

249A Thuy Khue

ornament-phan trang

 

CHUNG CƯ BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Quy mô:  1 tầng hầm + 15 tầng nổi

Diện tích sàn điển hình:  825 m2

Đưa vào sử dụng:  tháng 10/2010

chung cu Bo Khoa hoc Cong nghe

ornament-phan trang

 

CHUNG CƯ 143 ĐỐC NGỮ

Quy mô:  1 tầng hầm + 12 tầng nổi

Diện tích sàn điển hình:  600 m2

Đưa vào sử dụng:  tháng 10/2012

143 Doc Ngu

ornament-phan trang

 

CHUNG CƯ 379 ĐỘI CẤN + 06 LÔ BIỆT THỰ LIỀN KỀ

Quy mô:  1 tầng hầm + 1 tầng lửng + 17 tầng nổi

Diện tích sàn điển hình:  1780 m2

Đưa vào sử dụng:  tháng 10/2014

379DC (08)

ornament-phan trang

 

CHUNG CƯ NO1-T2 KHU ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI

Quy mô:  2 tầng hầm + 27 tầng nổi

Diện tích sàn điển hình:  1500 m2

Đưa vào sử dụng:  tháng 7/2017

NO1-T2

ornament-phan trang

 

DỰ ÁN KHU DỊCH VỤ TỔNG HỢP & NHÀ Ở HỒ LINH ĐÀM

Đang triển khai

ornament-phan trang

 

DỰ ÁN CỔ BI – GIA LÂM

Đang triển khai