Cục Viễn Thông


Project Description

 Chi tiết dự án:

Chủ đầu tư:   Cục Viễn Thông

Quy mô:   Tòa nhà mới (5 tầng hầm + 29 tầng nổi) + Tòa nhà cũ (1 tầng hầm + 9 tầng nổi

Giá trị hợp đồng:   164,6 tỷ (gói hoàn thiện)

Thời gian hoàn thành:   360 ngày