11NO Định Công


Project Description

Chi tiết dự án:

Chủ đầu tư:  Công ty CP Thanh Bình Hà Nội

Quy mô:   1 tầng hầm + 21 tầng nổi

Giá trị hợp đồng:  Phần ngầm:   25,2 tỷ

Phần thân:       82,85 tỷ

Thời gian hoàn thành:  Phần ngầm:  tháng 5/2021
Phần thân:     tháng 12/2021