Housinco Grand tower


Project Description

Chi tiết dự án:

Chủ đầu tư:  Công ty CP ĐT xây dựng và kinh doanh nhà Hà Nội số 35

Quy mô:   3 tầng hầm (3200 m2 / TH) + 31 tầng nổi (2017 m2 / sàn điển hình)

Giá trị hợp đồng:   16,9 tỷ  (phần móng tầng hầm) + 150,6 tỷ (phần thân)

Thời gian hoàn thành:  tháng 12 / 2019