PCC1 Thanh Xuân


Project Description

 Chi tiết dự án:

Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần cơ khí ô tô Hòa Bình

Quy mô:  03 tầng hầm + 27 tầng nổi

Giá trị hợp đồng:   71,5 tỷ (phần ngầm) + 339 tỷ (phần thân & hoàn thiện)

Tiến độ hoàn thành phần thân & hoàn thiện:  420 ngày