KTX công nhân Bắc Giang


Project Description

 Chi tiết dự án:

Chủ đầu tư:  Công ty CP phát triển FUJI Bắc Giang

Quy mô:  06 tầng nổi

Giá trị hợp đồng:   Gói thầu Nhà KTX và Nhà ăn ca (gói 1):  96,2 tỷ

Gói thầu M&E (gói 2):  87,96 tỷ

Tiến độ hoàn thành (gói 1):  125 ngày
Tiến độ hoàn thành (gói 2):  215 ngày