Nghị định 15/2013/NĐ-CP thay thế 209/2004/NĐ-CP

Ngày 06/02/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng (thay thế cho Nghị định 209/2004/NĐ-CP)

 

So với Nghị định 209/2004/NĐ-CP, Nghị định 15/2013/NĐ-CP có thay đổi, bổ sung một số điểm chính là:

1. Hủy bỏ công tác tư vấn Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình (các công trình đã thực hiện trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành công trình)

2. Tăng cường chức năng cho các cơ quan quản lý nhà nước (Sở Xây dựng) trong các dự án đầu tư xây dựng công trình (công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế sẽ do Sở xây dựng thực hiện)

3. Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình sẽ phải cung cấp thông tin về năng lực của mình đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để đăng tải công khai trên website của cơ quan này. Các thông tin này sẽ được dùng để làm cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia một số hoạt động xây dựng (có hiệu lực trước ngày 01 tháng 9 năm 2013).

Link download:

http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn/UpLoadImages/file/15_2013_ND_CP.pdf