QĐ thành lập Ban trù bị thành lập Công ty khách sạn Vườn Thủ Đô

thanh lap ban tru bi cong ty KS Vuon thu do (1)

thanh lap ban tru bi cong ty KS Vuon thu do (2)