Gặp mặt nữ CBCNV nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2018)