Mẫu giấy ủy quyền dự Đại hội cổ đông năm 2017

02 Uy quyen