Video Khởi công dự án CCN Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân

Video Khởi công dự án

Clip từ Truyền hình Tỉnh Hưng Yên