Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Hải Long

Bo nhiem phó TGĐ Nguyễn Hải Long-page-001

 

 

Bo nhiem phó TGĐ Nguyễn Hải Long-page-002