Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Ngô Kim Dung

QĐ bổ nhiệm PTGĐ signed