Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Nguyễn Hải Long

QĐ mien nhiem PTGĐ Long signed