Biên bản họp HĐCĐ năm 2016

Để tải và file Biên bản họp ĐH Cổ đông năm 2016, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download