Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 trực tuyến (online)

Thong_bao_DH_truc_tuyen (1)Thong_bao_DH_truc_tuyen (2)Thong_bao_DH_truc_tuyen (3)